ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Ця оферта спрямована на необмежене коло осіб та є публічною пропозицією укласти Публічний договір надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою autoconsultant.com.ua (далі - Публічна оферта або Договір) на таких умовах:

Здійсненням Акцепту, Замовник підтверджує:

 • що всі його дії спрямовані на реальний наступ правових наслідків, які обумовлені Договором;
 • що Замовник не обмежений у праві здійснювати угоди;
 • що Замовник не визнаний в установленому порядку недієздатним (повністю або частково), не перебуває у хворобливому стані, не страждає в момент укладання цього Договору захворюваннями, не перебуває під впливом лікарських та інших препаратів, що перешкоджають усвідомленню суті Договору та/або своїх дій або бездіяльності.
 1. ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ДОГОВОРІ
  1. Акцепт – повне та безумовне прийняття оферти Замовником шляхом здійснення дій, спрямованих на підтвердження Публічної оферти із застосуванням технічних можливостей Сайту.
  2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати Послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
  3. Виконавець (Організатор) – постачальник послуг Сайту.
  4. Адміністрація Сайту – особа або група осіб, яка (і) має (-ні) повноваження на здійснення управління Сайтом, його модеруванням, розміщенням контенту Сайту та взаємодію з Користувачами, а також здійснення інших дій, пов'язаних з використанням Сайту. Адміністрація Сайту діє від імені Власника Сайту.
  5. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси https://autoconsultant.com.ua
  6. Оферта – це пропозиція від Виконавця укласти Публічний договір надання Послуг, розміщений на Сайті, спрямований на невизначене коло осіб.
  7. Користувач – фізична або юридична особа, яка використовує Сайт з інформаційною метою на безоплатній або платній основі.
  8. Реєстрація в особистому кабінеті – добровільно здійснена Користувачем на Сайті процедура, яка полягає у виконанні сукупності дій Користувачем (відповідно до спеціальної форми), включаючи надання персональних даних, з метою створення Особистого кабінету та доступу до сервісів Сайту.
  9. Особистий кабінет – закрита частина Сайту, доступна Користувачеві після проходження реєстрації, призначена для керування та налаштування сервісами Autoconsultant.com.ua, для зберігання та редагування даних Користувача. Особистий кабінет містить відомості, які Користувач повідомив про себе під час реєстрації на Сайті та дозволяє Autoconsultant.com.ua ідентифікувати Користувача за допомогою індивідуального логіну та паролю.
  10. Логін – унікальне ім'я (ідентифікатор) Користувача на Сайті, використовується для входу Користувача до Особистого кабінету та здійснення ним будь-яких дій з використанням функціоналу Сайту, включаючи укладання та виконання угод, але не обмежуючись такою.
  11. Пароль – це секретний набір символів, який потрібний для входу до Особистого кабінету Користувача, відомий лише самому Користувачеві.
  12. Звіт – детальна інформація про транспортні засоби, які були доступні на аукціонних порталах, якщо транспортний засіб виставлявся на торги.
  13. Лот – транспортний засіб, щодо якого здійснювалися торги учасниками аукціону (найменування, кількісні та якісні характеристики, вартість тощо).
 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.
  2. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору.
  3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги у разі надання Послуг на платній основі.
  4. Діями, які свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов цього Договору.
  5. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
   1. Проставлення відповідної позначки «ознайомився (-ась) з умовами цього Договору та приймаю його умови».
   2. Оплати Замовником Послуги в повному обсязі, якщо вона надається на платній основі.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-історичні та статистичні дані щодо продажу автомобілів та інших транспортних засобів на провідних аукціонних порталах.
  2. Користувач сайту має можливість здійснити пошук даних по конкретному лоту або за номером VIN, а також здійснити пошук за обраними параметрами транспортного засобу (тип, модель, виробник, рік випуску, аукціон, дата аукціону, місцезнаходження аукціону).
  3. Послуги, за умовами цього Договору, є наданням інформаційних послуг, а саме наданням доступу до Сайту та використанням його функціональних можливостей для особистого некомерційного використання та не можуть трактуватися як надання консультацій та єдине джерело інформації при купівлі вживаного транспортного засобу (далі - Послуга).
  4. Інформація на Сайті надається за принципом – «як є». Виконавець не гарантує, що Послуги відповідатимуть цілям та очікуванням Користувачів чи будь-яких інших осіб.
  5. Інформація, опублікована на Сайті, складається з інформації, розміщеної на аукціонних порталах та інших відкритих ресурсах, і може включати технічні, друкарські або фотографічні помилки. Виконавець не надає жодних гарантій того, що будь-які публікації є точними, повними чи актуальними.
  6. Виконавець може оновлювати матеріали, що знаходяться на Сайті у будь-який час без попередження та не несе відповідальності за оновлення ресурсів.
 4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТАРИФИ
  1. Вартість Послуг залежить від обсягу та характеру Наданої послуги та вказується безпосередньо після обрання конкретної Послуги.
  2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати.
  3. Оплата Послуг Замовником підтверджує ознайомлення та повну згоду з умовами цього Договору.
  4. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового розрахунку на рахунок Виконавця, реквізити, якого надаються йому після вибору Послуги.
  5. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Для ефективного та повноцінного використання Сайту, Користувачеві необхідно здійснити реєстрацію, коректно та в повному обсязі заповнивши всі необхідні поля реєстраційної форми, ввівши такі дані: ім'я, прізвище, електронна пошта та номер телефону Користувача.
   1. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію, включаючи унікальні для кожного Користувача логін, адресу електронної пошти, пароль доступу до Особистого кабінету. Виконавець залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації.
   2. Користувач погоджується та зобов'язується надавати справжню, точну та повну інформацію для свого Особистого кабінету та зберігати її правдивість, точність та повноту.
   3. Здійснивши реєстрацію на Сайті, Користувач має доступ до Особистого кабінету, за допомогою введеного логіну та пароля, який дозволяє йому впорядкувати результати пошуку (закладки, історія пошуку, придбані Звіти).
   4. Після реєстрації, вибрані Користувачем логін та пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача до Сервісу. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Будь-які дії, вчинені з використанням його логіну та пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем.
  2. Порядок надання Виконавцем безкоштовних послуг:
   1. Користувач без здійснення платежів за вибраними параметрами отримує обмежений доступ до повної інформації, розміщеної на веб-сайті: фотографії транспортного засобу, обмежена інформація щодо транспортного засобу, транспортні пригоди, інформація про останній аукціон.
  3. Порядок надання Виконавцем послуг на платній основі.
   1. Замовник на платній основі отримує доступ до повної інформації, розміщеної на веб-сайті, зокрема, але не виключно: фінальна ціна транспортного засобу, дані за номером VIN, дані щодо продавця, пробіг транспортного засобу, історію продажів транспортного засобу, доступ до якісних фотографій з аукціонів.
   2. Замовник на платній основі може отримати Звіт з інформацією щодо Лоту. Звіти надають інформацію про транспортні засоби з відкритих інтернет-ресурсів, аукціонних порталів натискати фото транспортного засобу, а також детальну інформацію про транспортні засоби, які були доступні аудиторії на аукціонних порталах, у разі, якщо транспортний засіб виставлявся на торги.
   3. Звіт зокрема, але не виключно, включає інформацію про характеристику транспортного засобу, інформацію про відомі пошкодження, історію продажу транспортного засобу на аукціонах, фотографії та ін.
   4. Замовник може здійснювати оплату як за Звіт по одному Лоту, так і за певну вибрану кількість Звітів.
   5. Здійснюючи оплату Звіту, Замовник отримує інформацію по Лоту, яка була на Autoconsultant.com.ua за цим VIN номером на момент придбання Звіту. Якщо після покупки Звіту, з'явиться нова, додаткова інформація щодо Лоту, інформація не буде частиною придбаного Звіту та потребує додаткової оплати.
   6. Виконавець не гарантує, що Звіти будуть доступні для будь-якого транспортного засобу, а також, що інформація з Звіту є точною, вичерпною, перевіреною та повною.
   7. Виконавець не несе відповідальності за точність чи повноту інформації, наданої у Звіті. Виконавець не надає гарантії, що транспортний засіб не виставлявся на торги на автоаукціоні, якщо відповідний запис відсутній у Звіті.
   8. Замовник отримує доступ до придбаного Звіту в Особовому кабінеті, а також додатково електронний лист з персональним посиланням на Звіт надсилається на вказану електронну пошту Замовника.
   9. Замовник, здійснюючи оплату Послуг, а саме: доступ до сервісу на певний період часу, отримує актуальну інформацію щодо Лотів протягом усього оплаченого періоду.
 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Права та обов'язки Замовника
   1. Замовник має право отримати Послуги на умовах цього Договору.
   2. Замовник має право отримати від Виконавця інформацію про послуги, що надаються та умови їх надання.
   3. Замовник має право здійснювати вхід до Особистого кабінету під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет тощо).
   4. Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію про свої дані. У разі зміни даних Замовник зобов'язаний оновлювати актуальну інформацію в Особистому кабінеті, приймаючи на себе ризики наслідків несвоєчасного вчинення таких дій.
   5. Замовник зобов'язаний забезпечити безпеку та конфіденційність інформації, зазначеної та використовуваної в Особистому кабінеті. Замовник самостійно забезпечує збереження свого персонального логіну та пароля. Замовник несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються через його Особистий кабінет, та погоджується негайно повідомляти Адміністрацію Сайту про будь-який випадок несанкціонованого використання Особистого кабінету, про будь-яке порушення встановлених норм безпеки, а також порушення умов цього Договору.
   6. Замовник зобов'язаний не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, які стали йому доступні у зв'язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого використання.
   7. /li>
   8. Замовник зобов'язується не розміщувати та не завантажувати вміст або елементи у невідповідні категорії та сервіси на Сайті.
   9. Замовнику забороняється розповсюджувати або публікувати спам, небажані або масові електронні повідомлення, розповсюджувати віруси, або вчиняти будь-які інші дії, які можуть завдати шкоди Autoconsultant.com.ua.
   10. Замовник зобов'язується та підтверджує, що користуючись Послугами, він у будь-якому випадку не сприяє шахрайству, обману чи зловживанню довірою; не здійснює угоди з краденими чи підробленими предметами та/або предметами, вільний обіг яких обмежений та/або заборонений відповідно до чинного законодавства; не стосується права власності Виконавця або третіх осіб, включаючи інтелектуальне; не публікує відомості, що ображають чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію; не здійснює наклеп, не загрожує; не закликає до скоєння злочину, а також не розпалює національну та міжнаціональну ворожнечу; не сприяє терористичній та екстремістській діяльності.
   11. Замовник має право вимагати від Виконавця надати Послуги відповідно до умов цього Договору.
   12. Замовник має інші права, передбачені законодавством України та міжнародним законодавством.
  2. Права та обов'язки Виконавця:
   1. Виконавець зобов'язаний організувати та надати Замовнику належне надання Послуг відповідно до цього Договору.
   2. Виконавець зобов'язаний забезпечувати зберігання та обробку персональних даних Замовника, надавати конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовувати їх ключово для якісного надання послуг.
   3. Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику інформацію про надання Послуг на його вимогу.
   4. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором.
   5. У разі відсутності певного Лота на Сайті, Виконавець має право на запит Користувача, розмістити його на Сайті, після підтвердження Користувачем справжності Лота та даних, що підтверджують його купівлю наданих на адресу [email protected].
   6. Виконавець має право закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, доповнювати, змінювати, оновлювати матеріали без попередження Замовника.
   7. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати вартість надання Послуг.
   8. Виконавець має право проводити анкетування, опитування Замовника, у тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, публікувати чи іншим способом поширювати результати анкетування (опитування), відгуки про надані Послуги.
   9. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.
   10. У разі, якщо Замовник звернувся до Виконавця з офіційним листом на адресу [email protected], про видалення або зміну інформації щодо конкретному Лоту, як такий, що містить неправдиві, неточні або неповні дані, Виконавець повинен розглянути його та вжити всіх необхідних заходів.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, умов цього Договору, а також чинних норм міжнародного права.
  2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість скористатися Послугами з причин, що залежать від Замовника.
  3. Сторони, беручи до уваги характер Послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Послуг, в обов'язковому порядку застосовувати досудовий порядок врегулювання спору, зокрема - шляхом направлення відповідної письмової претензії. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, такі спори вирішуються у судовому порядку відповідно до правил підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України та норм міжнародного права.
  4. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником Послуг за цим Договором, у разі надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, у тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, інші засоби зв'язку), а також не надання інформації у разі її зміни.
  5. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником Послуг за цим Договором, якщо Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності Замовника доступу до Інтернету внаслідок дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм, у зв'язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.
  6. Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльності Замовника, внаслідок яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій або бездіяльності інших Замовників Послуг.
  7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Лота очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, або не у погодженому обсязі.
  8. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації третіх осіб, розміщеної на Сайті та веб-сайтах третіх сторін, на які ми посилаємося. Виконавець не несе відповідальності за зібрані дані третіми особами, а саме: інформацію щодо стану, безпеки, товарності, історії аварійних ситуацій, історії продажу та реєстраційних даних транспортних засобів.
  9. Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходів), отримання прибутку нижче за очікування Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника.
  10. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки своїх дій чи бездіяльностей, у тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.
 8. ОСОБИСТІ ДАНІ
  1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також із положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Політикою конфіденційності, опублікованою на даному Сайті, а також надає дозвіл Замовнику на обробку своїх персональних даних.
  2. Персональні дані, надані Замовником, є особистою та конфіденційною інформацією, відповідно до Політики конфіденційності, опублікованої на сторінці ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТИ ПЕРСОНАЛЬНІ > та яка є невід'ємною частиною Договору.
 9. ФОРС-МАЖОР
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, страйк, масові заворушення та інші протиправні дії, а також повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетруси та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього Договору та будь-які інші надзвичайні обставини.
  2. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад три місяці, Сторони в найкоротші терміни мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.
 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту цього Договору Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
  2. Даний Договір може бути розірваний достроково:
   • за взаємною згодою Сторін;
   • за ініціативою Замовника, у разі порушення Виконавцем умов цього Договору;
   • на вимогу Виконавця, у разі порушення Замовником умов цього Договору.
 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Прийом Замовником умов цього Договору (акцепт оферти) можливий лише у повному обсязі. Частковий акцепт оферти та акцепт оферти на інших умовах не допускаються.
  2. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без жодних застережень та умов.
  3. Замовник дає свою згоду на інформування про інші Послуги Виконавця та (або) його партнерів шляхом e-mail розсилки на вказану Замовником адресу. Дана згода надається на невизначений термін та діє до отримання Виконавцем повідомлення Замовника про відмову від розсилки на електронну адресу e-mail [email protected] .
  4. Випадки, які не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються врегулювати, керуючись нормами, встановленими чинним законодавством України та міжнародними нормами.
  5. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають ним відомі у зв'язку із укладенням цього Договору, в межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства.

КОНТАКТИ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ

E-mail: [email protected]